Backa är ett initiativ från Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd – SVEA, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund för att motverka sexuella kränkningar och trakasserier i skolan.

Vi arbetar med kompetenshöjande insatser och inom kort startar vår rikstäckande turné för elever och skolledare i Sveriges skolor. För nu är det dags att backa tillbaka utvecklingen och backa upp Sveriges elever och skolledare i jobbet för förändring.

Nu har vi dragit igång. Här kommer du bland annat kunna ta del av utbildningsmaterial, läsa mer om Backa-turnén och skaffa dig mer kunskap om hur vi motverkar sexuella kränkningar och trakasserier i skolan.
Välkommen tillbaka!

Vill du veta mer om Backa? Hör av dig till vår projektledare
Theres Sysimetsä,
070–965 55 38.