Backa – Initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar – ska öka kunskapen bland elever, de som arbetar i skolan och allmänheten kring hur vi kan motverka sexuella trakasserier och kränkningar i skolan. Genom kunskapshöjning och konkreta verktyg vill initiativet förebygga sexuella kränkningar på högstadie-och gymnasieskolor. Bakom initiativet står Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd – SVEA, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund.

Läs om vår stora utbildningsturné som genomfördes under hösten 2018. Vi besökte närmare 30 platser runt om i Sverige för att ge elever och skolledare konkreta verktyg i arbetet mot sexuella kränkningar och trakasserier i skolan.

image/svg+xml

Vad är egentligen sexuella kränkningar och trakasserier? Var går gränsen för vad som är okej? Hur många utsätts? Vad säger lagen? Vems ansvar är det att följa upp kränkningar och trakasserier i skolan? Vad är normer? Det är mycket att hålla koll på men här finns förklaringar och tydliga svar.

image/svg+xml

Fick din skola inte besöka Backaturnén? Här finns det du behöver för att arrangera din egen Backautbildning: praktiska verktyg, material och tips till elever, lärare, skolledare, föräldrar och alla andra som själva vill arbeta med den här superviktiga frågan.

image/svg+xml