Backaturnén

Våga fundera. Våga föreslå. Våga genomföra.

Ingen kan stoppa sexuella kränkningar i skolan helt ensam. Det är något unga och vuxna måste göra tillsammans – det är det som är idén med Backainitiativet. Starten på initiativet blev därför en stor utbildningsturné, som under hösten 2018 besökte över 200 skolor på 30 platser runt om i Sverige. Turnén – som genomfördes och togs fram i samarbete med Make Equal – gav både elever och de som arbetar i skolan konkreta verktyg och praktiska kunskaper att motverka sexuella kränkningar och trakasserier på sina skolor.

Det är nämligen viktigt att inte bara öppna upp och våga prata om sexuella kränkningar och trakasserier i skolan utan att också faktiskt både fundera över och föreslå möjliga lösningar! Genom Backadagen utmanades våra deltagare att reflektera över normer, kulturer och beteenden och fundera över vad som behövs för att skapa en #backakultur och en samtyckeskultur. Backa handlar om att blicka framåt och hitta en riktig lösningar.

FRÅN KIRUNA TILL MALMÖ – TACK!

Efter Backaturnéns sista stopp i Stockholm hade 1314 modiga deltagare under fem veckor lyssnat, reflekterat och delat med sig av sina tankar och idéer kring hur vi tillsammans ska skapa en skola där sexuella kränkningar faktiskt inte är en vardag.

Elever om Backaturnén