DETTA ÄR BACKAKULTUR!

Backa ➔ gränser

Backa rätten att få känna in och sätta egna gränser. Det är aldrig okej att tjata. Om utsatt – ta kontakt med elevhälsa, lärare, skolledare.

Backa ➔ ansvar

Backa att ta ansvar. Att känna in och läsa av signaler. Gissa inte! Utgå inte från att alla har samma gränser som du.

Backa ➔ andra

Backa andra genom att ingripa om någon blir utsatt. Det kan vara genom att ta kontakt med en vuxen, säga ifrån eller hitta ”allierade” som tänker som du. Vi lovar de finns där!

Backa ➔ utveckling

Backa utvecklingen och skapa nya normer. Rannsaka dig själv, vilka normer förhåller du dig till eller hjälper du till att upprätthålla?

Backa ➔ kunskap och handling på din skola

Se till att alla på din skola har bra kunskap och möjlighet till handling för att uppnå en skola fri från sexuella kränkningar