Så pratar du med dina barn om sexuella kränkningar

Att som förälder och vårdnadshavare prata med sina barn om sexuella kränkningar och trakasserier är viktigt. Ju tidigare desto bättre! Redan i förskoleålder är det bra att prata om kroppen, gränser och samtycke. Berätta vad en kan göra om en blir utsatt och vilka lagar och regler som gäller. Har du äldre barn som du inte pratat med detta om? Gör det nu!

Känner du att du behöver mer kunskap? Gör gärna vår 10-minuters utbildning. Klicka här!

Idag förekommer det också ofta mycket naket och sexuella anspelningar inom populärkulturen; det kan vara en musikvideo, karaktärer eller ord i data- eller tv-spel, bilder i tidningar eller på sociala medier. Då är det viktigt att som förälder våga ifrågasätta. Ta tillfället i akt att prata om trakasserier och framförallt ifrågasätta normer och prata om varför det som ditt barn ser är problematiskt. Så kan vi nämligen skapa en medvetenhet kring normer hos barn och unga och i förlängningen även bekämpa sexuella trakasserier.

Och slutligen, om ditt barn kommer till dig för att berätta vad hen upplevt: lyssna, skuldbelägg inte och förminska aldrig ditt barns upplevelse.