Integritetspolicy

Backa-initiativet behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som tillhandahålls på backa.org. Vi strävar efter att vara transparenta gällande det vi gör med våra besökares personuppgifter och har därför antagit denna sekretesspolicy.

Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder uppgifterna till samt vem vi delar dem med. Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar är registeransvarig för eventuell hantering av dina personuppgifter.

Vilka data samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter när du antingen surfar på vår hemsida eller kontaktar oss.

Sådana personuppgifter kommer att innehålla ditt namn, e-postadress, telefon, IP-adress, beteende på webbplatsen och annan information som du frivilligt tillhandahåller oss.

Syfte, rättslig grund och förvaringsperiod
Vi använder bara dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. All användning av dina personuppgifter baseras på de rättsliga grunderna som förtydligas nedan. Dessutom använder vi endast dina personuppgifter under den period som anges nedan och därefter kommer de raderas.

Support
Syftet med hantering av dina uppgifter: När du kontaktar oss via e-post eller på sociala medier hanterar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med relevanta frågor.

Lagringsperiod:
Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter att det aktuella ärendet har besvarats.

Dataanalys
Vi analyserar dina personuppgifter för att sammanställa aggregerade spårningsdata. Besökarnas användning analyseras genom att spåra information om sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickfrekvenser. Hanteringen är nödvändig för att kartlägga och skapa statistik över tiden. Vi anonymiserar alla spårningsdata där detta är tekniskt möjligt. När dina personuppgifter har blivit anonymiserade kommer det inte längre att betraktas som personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

Vem delar vi dina personliga uppgifter med?
Endast de personer som behöver hantera personuppgifter för ovanstående syften har tillgång till dina personuppgifter. Ibland behöver Backas webbleverantörer få tillgång till dina personuppgifter då de utför tjänster för backa.org – främst för att tillhandahålla support och underhåll av IT-system, lagringstjänster och marknadsföring. Eventuell överföring av data utanför EU / EES görs i enlighet med lagar om dataskydd.

Dina rättigheter
Du har följande rättigheter enligt gällande lagar:

Rätten till åtkomst: Du kan när som helst begära att du får tillgång till dina personuppgifter. På begäran kommer vi ge en kopia av dina personuppgifter.

Rätten till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade, samt att få ofullständiga personuppgifter slutförda.

Rätten att radera: Under vissa omständigheter kan du begära att vi tar bort användaruppgifterna. Observera att denna rättighet inte är ovillkorlig och garanterad.

Rätten att invända: För vissa bearbetningsaktiviteter som vi utför i samband med dina personuppgifter såsom vår behandling av dina personuppgifter. Rätten till invändning gäller även för behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Rätten att begränsa behandlingen: Du kan under vissa omständigheter begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Observera att denna rättighet inte är ovillkorlig och garanterad.

Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att erhålla dina personuppgifter i ett lättläst elektroniskt format.

Du kan när som helst utöva dessa rättigheter genom att maila [email protected]

Slutligen har du också rätt att göra ett klagomål hos den tillsynsmyndighet som ansvarar för att bestämmelserna om skydd av personuppgifter i din jurisdiktion följs. I Sverige är det bland annat  Integritetsskyddsmyndigheten, för närvarande Datainspektionen.

Cookies
Backa använder cookies enligt lagen om elektronisk kommunikation. En cookie är en liten textfil lagrad på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte datorn då de bara består av text. De kan inte innehålla virus samt upptar nästintill inget utrymme på hårddisken. Det finns två typer av cookies: Session Cookies och cookies som sparas permanent på din dator. Den första typen av cookie (session cookie) är den vanligaste. Under den tid du besöker webbplatsen skickar vår webbserver en unik identifieringssträng till din webbläsare för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En Session Cookie lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger webbläsaren. Den andra typen av cookie sparar en permanent fil på din dator, och används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används bara för att erbjuda besökare bättre service och support och är raderbara data.