MANLIGHET OCH MACHOKULTUR

Kanske har du hört ordet könsnormer? Det kan förklaras som oskrivna regler som påverkar hur vi ser på tjejer och killar och hur en förväntar sig att tjejer och killar ska bete sig. När vi har frågat elever vad som är typiskt manligt och omanligt så ser det ut såhär:

Manligt:
Omanligt:

Könsnormen säger t.ex. att det är manligt att vara stark och omanligt att gråta. Det är manligt att ragga på tjejer men omanligt att bli uppraggad. Normen påverkar hur vi beter oss, t.ex. att det är manligt att vara aktiv och ta initiativ, i motsats till tjejer som oftast förväntas vara passiva. Vad gör det med oss om vi förväntas bete oss så här?

Könsnormer kan bidra till sexuella kränkningar och trakasserier

”Det är också tydligt att tjejer utsätts för sexuella trakasserier i betydligt större utsträckning än killar. Detta ser vi som en del av ett mönster där normer för kön och heterosexualitet skapar regler och förväntningar på tjejer att vara passiva, kontrollerande men samtidigt sexuella objekt för killar. Killar förväntas vara aktiva, ta för sig och ha rätt till andras kroppar. Dessa normer tar sig uttryck t.ex. genom att killar i högre utsträckning bedömer tjejers utseende, kommenterar deras sexuella liv eller tafsar.” Så här beskriver Friends-rapporten hur könsnormer kan bidra till sexuella kränkningar och trakasserier.

Att hela tiden behöva anstränga sig för att visa sig tuff och stark.

T.ex. grupptryck i skolan

Att ha svårt att tolka känslor, både sina egna och andras.

T.ex. inte gråta, inte förstå andras gränser

Att jämt undvika det som har med tjejer och homosexuella att göra, och att säga att detta är dålig.

T.ex. “kärringtestet”/”bögtestet”

Att reta sina killkompisar och skämta på varandras bekostnader för att få status.

T.ex. ironisk komplimang, dissa varandra

Machokulturen drabbar alla

Tillsammans skapar de här killnormerna alltså det vi kallar för machokultur, där många killar strävar efter att vara allt det där som en tycker är ”manligt”. Men vad händer egentligen, hur drabbar machokulturen killar? Jo, killar:

Har lägre meritvärde i gymnasiet

Dricker mer (och oftare) alkohol

En av fem saknar en nära vän

Är fyra av fem av de som dör i bilolyckor

Är två tredjedelar av alla hemlösa

Och utgör två tredjedelar av de som tar sina liv.

Källor: SCB, Skolverket, CAN, Transportstyrelsen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Men det här påverkar inte bara killarna som är en del av machokulturen utan även alla andra. Väldigt många killar mår dåligt, vilket kan resultera i våldsamma handlingar utåt. Machokulturen påverkar ALLA. 

Enligt vår Novusundersökning har exempelvis var fjärde högstadietjej blivit utsatt för kränkningar det senaste året och var tredje tjej i gymnasiet har erfarenhet av sexuella övergrepp, medan det för gymnasiekillar är en av tio. Män är överrepresenterade när det kommer till vålds- och sexualbrott och det här tror vi hänger starkt ihop med machokulturen.

Det här behöver vi ändra på tillsammans, och det kan vi göra bland annat genom att skapa en ökad medvetenhet kring normer, vad det är och hur vi kan ändra dem. Det är en bra start för att bekämpa sexuella trakasserier, och du som har läst det här är redan en bit på vägen.

Passa på att göra vår webbutbildning: