OM HUR NORMER OCH
SEXUELLA KRÄNKNINGAR
HÄNGER IHOP

Sexuella trakasserier uppstår inte ur tomma intet och är inget som plötsligt ”bara händer”, utan det finns en hel del bakomliggande orsaker som bidar till en kultur där sexuella trakasserier förekommer.

För att förstå grunden till sexuella trakasserier och hur de kan uppstå behöver en förstå vad normer är för något eftersom just normer är en sådan sak som kan bidra till att skapa en kultur där sexuella kränkningar förekommer.

Så vad är normer?

Oskrivna regler

Skapade – inte naturliga

Kan förändras – synliggör

Finns överallt men ser olika ut. De kan se olika ut hemma hos er, på era skolor, i klassrummet eller på skolgården.

Ofta nödvändiga och positiva. Hjälper oss i sociala situationer, när ni är med varandra i skolan. T.ex. att ni förmodligen står i kö till maten i matsalen, att ni hälsar på varandra när ni träffas osv.

Ibland negativa – hur ser t.ex. er skola ut? Finns det trappor men ingen hiss eller ramp? Det betyder att någon antagit att alla kan ta sig upp för en trappa fast vi ju vet att så inte är fallet. Finns det tjej- och killtoaletter? Det blir väldigt begränsande för personer som varken identifierar sig som tjej eller kille.

Outtalade tills de bryts: Vi tänker inte alltid på att vi förhåller oss till normer. Att stå i kö är t.ex. en norm men det är först när den bryts – när någon tränger sig före i kön – som vi reagerar och blir medvetna om att den är där.

Normer hjälper alltså till att berätta hur vi ska förhålla oss till saker. Vad som är lämpligt och inte lämpligt och ibland är det bra. Som i kön på affären. Men ibland skapar normer ett slags kultur där sexuella trakasserier och kränkningar kan uppstå därför att normen berättar för oss att det är ”normalt” eller socialt accepterat, fast det egentligen inte borde vara det. Normer skapar även förväntningar på oss att bete oss på ett visst sätt om vi tillhör en viss grupp. Därför kan det vara bra att reflektera över vilka normer som finns i ens närhet och som påverkar ens vardag. 

För normer kan ha en eskalerande effekt som i våldspyramiden nedan. Där begränsande normer kring till exempel kön, sexualitet och kroppar kan leda till normalisering av skämt, skällsord och en tystnadskultur. Som i sin tur kan leda till sexuella kränkningar och trakasserier, och i värsta fall sexuellt våld och våldtäkt. Vad vi vet sker inte sexuellt våld i form av våldtäkter i skolan så ofta, men vi vet att sexuella kränkningar och trakasserier är desto vanligare.

För att få stopp på det här och skapa den förändring som är nödvändig, så måste vi börja arbeta med normerna i de understa lagerna av pyramiden och förstå hur allt hänger ihop!

Fundera över varför du använder vissa ord och uttryck och över vad de egentligen betyder. Vilka normer skapar förväntningar på dig? Kanske handlar det om att du tycker det känns töntigt att gråta om du är kille. Eller att du känner att du inte får ta plats och vara högljudd om du är tjej. Eller att du förväntas berätta om din sexualitet för hela världen så fort den inte är heterosexuell. Det är exempel på vanliga könsnormer som är väldigt begränsande och som får många att må dåligt. Genom att uppmärksamma detta och prata om det kan vi förändra normerna!