DETTA ÄR BACKAINITIATIVET

Under #metoo-uppropen som tog fart hösten 2017 bröt många barn och ungdomar tystnaden och vittnade om utbredda sexuella trakasserier, våld och kränkningar i skolmiljö. Som en direkt följd av detta anslog regeringen under våren 2018 pengar till kompetenshöjande insatser mot sexuella kränkningar och trakasserier i skolan. Backa – initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar är ett resultat av det.

Bakom Backa – en skola fri från sexuella kränkningar står Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges elevråd – SVEA, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund som tillsammans arbetar för att förebygga sexuella kränkningar och trakasserier på högstadie-och gymnasieskolor. Backainitiativet strävar efter att sprida den kunskap och de verktyg och praktiska metoder som behövs för att skapa en trygg skola där gränserna är tydliga. Vår vision är en skola helt fri från sexuella kränkningar och trakasserier och Backainitiativet är början på den resan.

VAD GÖR BACKAINITIATIVET?

Backainitiativet är en kunskapsplattform med syfte att skapa och samla engagemang, sprida kunskap, förmedla konkreta verktyg och främja samverkan. Här kommer några konkreta exempel på hur vi arbetar och vad Backainitiativet verkligen innebär.

BACKADAGEN

Tillsammans med Make Equal tog vi fram och genomförde en landsomfattande utbildningsturné. Höstturnén 2018 blev startskottet för Backainitiativets arbete och gav elever och de som arbetar i skolan en viktig möjlighet att både lyfta och diskutera en brännande fråga.

Totalt besökte Backadagen 208 skolor på 30 platser runt om i Sverige för att ge elever och de som arbetar i skolan konkreta verktyg och praktiska kunskaper att motverka sexuella kränkningar och trakasserier på sina skolor. Turnén blev mycket lyckad och 94 procent av deltagarna gav en 5 eller 4 i betyg.

Utbilda dig själv eller i grupp

Backa.org är samlingpunkten för initiativet. Här finns en kunskapsbank med statistik, viktiga artiklar, tips, handfasta verktyg och information om vad sexuella kränkningar är, hur vi arbetar emot dem och vad lagen säger. Men här finns även våra utbildningar i kort och långt format för att passa både dem som vill utbilda sig på egen hand och skolklasser som vill anordna en egen Backadag.