SÅHÄR SER DET UT!

Fem fakta om sexuella kränkningar

1
Sexuella kränkningar och trakasserier är ett svårdefinierat begrepp, där den individuella upplevelsen om vad som är okej avgör var gränsen går

2
Var fjärde högstadietjej har blivit utsatt för kränkningar det senaste året

3
Närmare en av fem högstadie- och gymnasieelever upplever att sexuella trakasserier ofta förekommer på deras skola.

4
Sju av tio högstadie- och gymnasieelever som upplevt sexuella trakasserier eller kränkningar anger att det ägde rum i skolan.

5
Många skolever tror att just en obligatorisk utbildning för hela skolan skulle minska risken för sexuella trakasserier. Det är nära hälften (47%) av alla tjejer som anser detta.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Elevkårer och Backa, initiativet för en skola fri från sexuella kränkningar. Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur utbrett problemet med sexuella kränkningar och trakasserier är i skolan. Detta för att kunna bidra med olika former av stöd/åtgärder till skolornas arbete för en trygg skolmiljö. Målgruppen för undersökningen är högstadie- och gymnasieelever. Totalt har 1 010 intervjuer genomförts under perioden 17 september – 4 oktober 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.