ÄR DU UTSATT?

Om du eller någon du känner blivit utsatt för övergrepp bör ni vända er till professionella inom vård eller rättsväsende. Har du utsatts för våld, sexualbrott eller hot, kan du vända dig till en vårdcentral för hjälp och stöd. På vissa orter finns särskilda mottagningar för de som utsatts för våldtäkt eller andra sexualbrott.

Om du utsatts för ett sexualbrott, kontakta polisen. Du kan göra detta på en polisstation eller genom att ringa 114 14. Om det är akut, ring 112.

Om du upplever eller upplevt sexuella kränkningar på din skola är det viktigt att prata med en vuxen, till exempel en lärare, kurator, skolsköterska, rektor eller en förälder eller annan vuxen. Oftast går det bra att knacka på hos skolsköterska och kurator, om du inte bokat tid. De är vana och utbildade för att hantera precis sådana här situationer och finns på skolan just för dig.

Om du sett eller hört någon annan bli utsatt för sexuella kränkningar i skolan, stötta den personen genom att berätta för någon i skolpersonalen om vad som hänt.

Om du vill ha någon annan att prata med, finns till exempel chatt och anonym telefonlinje med jättebra samtalsstöd på bris.se.